Proiectul de cercetare Rokidair

    Proiectul de cercetare ROKIDAIR Spre o protecţie eficientă a copiilor la riscul de poluare a aerului din zonele urbane ale României  se derulează în perioada 01.07.2014 - 30.04.2017 și este finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European – SEE (www.eeagrants.org) şi bugetul de stat, în cadrul Programului “Cercetare în Sectoare Prioritare”.  Valoarea totală a proiectului este de 1.120.000 Euro.

   Sănătatea și bunăstarea copiilor au fost întotdeauna probleme de importanță socială. Proiectul ROKIDAIR se axează în principal pe evaluarea impactului poluanților atmosferici asupra sănătății copiilor. Concentrându-se pe unul dintre cele mai vulnerabile grupuri sociale, proiectul reprezintă un bun punct de plecare pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la întreaga problematică a poluării aerului și a impactului acesteia asupra societății.

     În mediul urban, pulberile în suspensie (PM) au fost corelate cu astmul bronșic și alte boli respiratorii. Aproape 83% din populația orașelor pentru care există date PM este expusă la niveluri care depășesc nivelurile specificate în ghidul de calitate a aerului. Recent, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a concluzionat că monitorizarea PM10 și PM2.5 este limitată în unele țări situate în Europa de Est. Evaluarea corectă a nivelurilor și tendințelor concentrațiilor PM din aceste țări, necesită monitorizarea PM10 și/sau PM2.5 în mai multe locații.

    Monitorizarea PM10 și / sau PM2.5 în zonele urbane necesită noi metode și algoritmi pentru a evalua expunerea populației și pentru a sprijini autoritățile locale în adaptarea unor planuri adecvate pentru reducerea nivelurilor de pulberi în suspensie în zonele urbane. La nivel european, în doar nouă din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, nivelurile de PM10 în unele orașe se află sub nivelul anual recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în ghidul de calitate a aerului (AQG).

   Prin Granturile SEE şi Programul Norvegian de Cooperare, Islanda, Liechtenstein și Norvegia contribuie la reducerea disparităților sociale și economice și la consolidarea relațiilor bilaterale cu țările beneficiare din Europa. Cele trei țări cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul privind Spațiul Economic European (SEE).

     Pentru perioada 2009-2014, Granturile SEE și Granturile norvegiene se ridică la 1,79 miliarde €. Norvegia contribuie cu aproximativ 97% din finanțarea totală. Granturile sunt disponibile pentru ONG-uri, instituțiile de cercetare și academice, precum și pentru sectoarele public și privat, în cele mai noi 12 state membre ale UE, la care se adaugă Grecia, Portugalia și Spania. Există o cooperare extinsă cu entitățile statelor donatoare, iar activitățile pot fi puse în aplicare până în 2016. Domeniile principale de susținere sunt protecția mediului și schimbările climatice, cercetare și burse, societatea civilă, sănătate și îngrijirea copilului, egalitatea de gen, justiție și patrimoniul cultural.

    Linia de finantare: Environmental Protection and Management http://www.research.ro/uploads/aa-see-grants/proiecte/finantate/proiecte_finantate_see-afisare_mediu.pdf

Romanian
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.