Obiective

    Obiectivul general al proiectului este acela de a sprijini autoritățile din România  în dezvoltarea unor sisteme eficiente de monitorizare a pulberilor în suspensie. ROKIDAIR va contribui la susținerea noilor măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului stabilite în 2013 de către Comisia Europeană, având în vedere faptul că CE a anunțat că va introduce noi reglementări, mai restrictive, pentru a controla PM2.5, pe baza noilor dovezi cu privire la problemele de sănătate cauzate de expunerea la PM2.5 la niveluri chiar mai mici decât 10 μg/m3.

     Proiectul ROKIDAIR are ca scop îmbunătățirea activităților de monitorizare și prognoză a calității aerului, vizând cu prioritate delimitarea spațială a zonelor critice (ZC) luând in considerare vulnerabilitatea receptorilor și caracterizarea detaliată a acestora în ceea ce privește efectul pulberilor PM2.5 asupra sănătății copiilor în două orașe din România, și anume Târgoviște și Ploiești. Aceste aglomerări urbane vor servi ca zone pilot pentru a dezvolta și testa un sistem de monitorizare împreună cu structura informațională aferentă care vor furniza date sintetice cu privire la nivelurile de concentrații PM2.5 obținute de la micro-stații fiabile și algoritmi de inteligență artificială (IA) care vor fi dezvoltați în cadrul proiectului.

     Obiectivele specifice ale prezentei propuneri sunt după cum urmează:

  • întărirea capacității instituțiilor din România de a monitoriza calitatea aerului și creșterea capacității acestora de a se conforma noilor reglementari impuse de CE în acest domeniu;
  • identificarea și prevenirea riscului de mediu pentru sănătate, în special la receptorii vulnerabili reprezentați de copii și sugari;
  • îmbunătățirea metodologiei existente de monitorizare a pulberilor în suspensie și a conținutului lor în diferiți compuși, în corelație cu sănătatea copiilor.
  • realizarea unei mai bune înțelegeri a riscului de poluare a aerului pentru sănătatea umană și reducerea bolilor provocate sau influențate de factorii de mediu.

    Obiectivele proiectului sunt în concordanță cu prioritățile ariei tematice Protecția și managementul mediului. Prin rezultatele sale, proiectul ROKIDAIR va contribui la:

  • conformarea cu legislația de mediu a Uniunii Europene;
  • prevenirea efectelor negative asupra sănătății generate de probleme ale mediului înconjurător cauzate de expunerea oamenilor la pulberile în suspensie;
  • dezvoltarea și implementarea unor tehnologii moderne, bazate pe Inteligență Artificială, pentru monitorizarea calității aerului și evaluarea riscurilor de sănătate;
  • aplicarea rezultatelor cercetării în planificarea și controlul mediului înconjurător.
Romanian
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.